Day

15 marca, 2020
Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczowych (znany również jako Rejestr UBO, dalej: Rejestr BR). Wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do założenia rejestrów beneficjentów rzeczywistych w celu dążenia do przejrzystości struktur kapitałowych, a także zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kim jest Beneficjent rzeczywisty? Jest to osoba lub osoby...
Read More
Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dla firmy do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie fiskalnym wpisze się NIP nabywcy– (dotyczy tylko faktur wystawianych na rzecz firmy). Gdy nabywcą będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczej- postępowanie bez zmian, czyli nadal można wystawić fakturę do paragonu bez NIP nabywcy. Jeśli sprzedawca nie będzie miał technicznej...
Read More
AllEscort